Val av detaljer

Vi kommer alla nån gång hamna i kluriga beslut. Vad är fint och fult, vad tycker jag o.s.v. Det är lätt att fastna eftersom det oftast finns så många och bra alternativ, som alla är fina på sitt sätt. Jag blir ditt bollplank som kan verbalisera vad som sker i rummet med de olika valmöjligheterna. 

Tillsammans landar vi in i något som passar dig och din bostad.